Financie

Aká je finančná gramotnosť Slovákov?

12. decembra 2021

Ak sa bavíme o finančnej gramotnosti, máme na mysli schopnosť rozpoznať základné finančné pojmy a s nimi spojené riziká, ktoré následne uplatňujeme v bežnom živote. Vďaka nej vieme spravovať svoje vlastné peniaze, rozumieme verejným financiám a pomáha nám pri správnom rozhodovaní sa v situáciách, kde nastávajú operácie s financiami ako sporenie, investovanie či samotné plánovanie osobného rozpočtu. Mnohí sa domnievajú, že sa finančná gramotnosť sústredí len na osobné peňažné prostriedky. Nie je tomu tak, rovnakú váhu kladie aj na porozumenie čo sa deje na úrovni verejných financií, čo je to korupcia alebo akým spôsobom sa samotné verejné financie spravujú. 

Máte zhotovený osobný rozpočet na blížiaci sa nový rok? Radi by ste mali prehľad a zoznam Vašich cieľov vždy na očiach a kedykoľvek po ruke? Stiahnite si zdarma aplikáciu Financie.online, dostupnú pre IOS a Android. Vďaka nej bude plnenie novoročných cieľov hračkou.

Ako reálne vyzerá finančná gramotnosť Slovákov? 

Iste vieme, že sa naša krajina nikdy nepýšila na popredných priečkach finančnej gramotnosti. Dokazujú to aj prieskumy za posledný 20 rokov, kde sa Slovensko drží na konci rebríčka. Súvislosť, prečo je tomu tak, môžeme nachádzať v našej histórií, rozdielmi medzi sociálnymi vrstvami či v samotnom nastavení školstva. Nedávny výskum finančnej gramotnosti tínedžerov, do ktorého sa zapojilo 68 krajín spolu so Slovenskom, poukázal, že aj napriek stále sa vyvíjajúci technickej dobe sa finančná gramotnosť u Slovenských tínedžerov nijako nezlepšia ba naopak. Mladí Slováci nevedia rozoznať základné pojmy finančnej gramotnosti, nato sa dostávajú do štádia kedy si zakladajú rodiny, kde rodičia nevedia ako v tejto oblasti vzdelávať svoje deti. Pomoc a samotné vzdelanie detí sa očakáva od školstva a učiteľov na ktorých vzniká tlak spoločnosti, ktorá od nich žiada nadpriemerné schopnosti, tie je potrebné aj primerane ohodnotiť, no namiesto činov štátu, učitelia dostávajú len prázdne sľuby a týmto sa negramotnosť Slovákov ďalej prehlbuje. 

Prečo sa nám nedarí zbaviť finančnej negramotnosti?

Táto problematika je spojená s nastavením štátu a výučby v ňom. A tak je veľmi náročné zmeniť a presadiť zabehnuté pravidlá. Dlhé roky sa tak problematika zanedbáva a nevenuje sa jej dostatočná pozornosť. Keďže táto téma nebola považovaná za prioritu, tak ani samostatná výučba nebola nastavená systematicky. Priemerný Slovák sa začína vzdelávať v tejto oblasti až v dospelosti, čo môžeme považovať za neskorú reakciu, keďže tak ako aj iné zručnosti ani táto sa nedá naučiť z večera do rána. 

Na našom Instagrame a Facebooku pravidelne zverejňujeme náučné témy z oblasti financií. Ak ich nechcete zmeškať a byť vždy v obraze diania, nezabudnite hodiť follow či prihlásiť sa k odberu noviniek. 

Existuje vinník negramotnosti Slovákov?

🏫 školstvo? 

  • Finančná gramotnosť je komplexný systém, ktorý ovplyvňuje aj samotnú čitateľskú či matematickú gramotnosť, preto je potrebné s jej výučbou už v prvých ročníkov základných škôl, kedy si žiak osvojuje potrebné dovednosti. Tu je potrebné si uvedomiť, že je síce potrebné, aby žiak chápal čo je to sporenie, no dôležitejšie je aby to vedel sám aplikovať a využiť v budúcnosti. Poukazujú nato samotný odborníci zo sektora školstva, ktorí sa snažia prispôsobiť učebné osnovy tak, aby sa v nich finančná gramotnosť prepájala v matematike, sociálnej výchove, slovenčine ako aj iných predmetoch. Pre skvelé fungovanie týchto pomôcok je potrebná aj samotná participácia učiteľov, ich pravidelné vzdelávanie a dostatočná motivácia.

👪rodičia?

  • Čo je zásadnejším faktorom pri chápaní finančnej gramotnosti: socioekonomické zázemie z ktorého dieťa vychádza alebo jej samotná výučba? Ako už vieme, deti hľadia na svojich rodičov a nevedome ich kopírujú, nasvedčuje tomu aj prieskum 365 banky v ktorom samotné deti uviedli, že sa finančnú gramotnosť učia od svojich rodičov, tí sa však domnievajú, že sa to učia v škole a podľa výsledkov testovania finančnej gramotnosti u detí a ich rodičov sa prekvapivo zistilo, že práve rodičia skončili s horšími výsledkami. NBS, ktorá aktívne pomáha s porozumením aplikovania a fungovania osobných či verejných financií, u náhodných respondentov zisťovala, ako hodnotia svoje finančné dovednosti. Odpovede boli zväčša na úrovni, že finančnej gramotnosti rozumejú a vedia ju správne aplikovať, taktiež majú založené isté finančné produkty ako sporenie, hypotéky a iné. Následne mali zodpovedať základné otázky z finančnej gramotnosti, boli im ukázané rôzne grafy či zložené úročenie. Tí istí respondenti ostali po teste zaskočený, mnohí nevedeli otázky zodpovedať, vysvetliť pojmy alebo o danej veci počuli po prvýkrát. Na konci testu drviva väčšina respondentov sama zhodnotila, že je potreba sa v tejto oblasti dovzdelať. 

štát ?

  • Keď počas prvej pandemickej vlny ostatné krajiny naskočili na online vzdelávanie zväčša s ľahkosťou, na Slovensku sa do online vyučovania nemohla zapojiť tretina študentov, pretože z nedostatku financií si nie všetky rodiny dokážu dovoliť potrebné technické vybavenie. Na rodiny, ktoré sú dlhodobo v generačnej chudobe počuť narážky typu, že negramotnosť je výsledkom lenivosti a zväčša sa nestretávajú s porozumením rodín z vyšších sociálnych vrstiev. Práve vysoké rozdiely medzi sociálnymi vrstvami nedovoľujú riešiť v týchto rodinách rovnaké denné záležitosti. Čo je potrebnejšie, ukázať ako si ľahko zabezpečiť základné životné potreby či vysvetľovať delenia štátneho rozpočtu? Načo by sa mal štát viac zamerať na: rozvíjanie slabších regiónov, aby deti ktoré v nich vyrastajú mali vzdelanie v rovnakej kvalite alebo podporu tých od ktorých očakávame, že našim najmenším vložia do vienka múdrosť sveta?

Prečo aj napriek technickému pokroku sa mladí ľudia nestávajú finančne gramotnejšími?

  • Znova sa príkladom stane súčasná pandemická doba a nastavenia, ktoré vyzerajú najmä tak, že pokiaľ sa daný prvok neoznačuje ako závažný, vyvinuté nástroje na jeho zjednodušenie a zlepšovanie sa, sa nevyužívajú. To sa počas prvej pandemickej vlny odzrkadlilo na schopnosti výučby skrz online priestor, kde problémom bola obtiažnosť ba nevedomosť rodín, ako aj samotných učiteľov, využívať novodobé technické prostriedky na vzdelávanie online, do ktorých štát vyčleňuje nemalé sumy už niekoľko rokov. Tu boli na pomoc organizácie, ktoré učiteľov školili a poskytovali im rôzne pomôcky k výučbe. V posledných rokoch sa týmto organizáciám, zväčša sa jedná o neziskovky, úspešne darí zlepšovať finančnú gramotnosť Slovákov. a tak je otázne o koľko by sa mohla celá problematika zlepšiť, ak by sa tieto organizácie vzájomne prepojili a vytvorili online vyučujúci priestor, na ktorý by bolo možné pripojiť sa z akékoľvek oblasti a dostať rovnako kvalitné informácie nehľadiac na sociálne vrstvy či iné faktory ovplyvňujúce dnešné vzdelávanie?

Odborníci z praxe sa zhodli a usúdili týchto 5 faktorov:

  • Je potrebné sa zamerať na najzraniteľnejších. 
  • Podpora neziskoviek, pomáhajúcim so vzdelávaním, je nevyhnutná.
  • Učebný plán by mal aplikovať finančnú gramotnosti vo všetkých vyučujúci predmetoch.
  • Chápanie a porozumenie finančnej gramotnosti u žiakov sa nedosiahne naučením pojmov ale skúškou v praxi.
  • K riešeniu a zlepšovaniu celkovej finančnej gramotnosti Slovákov, sa nedosiahneme skrz hľadanie vinníka ale aktívnou participáciou každého občana v štáte. 

Ak aj teba trápi pôžička, sporenie, téma dôchodku či vlastného bývania. Využite možnosť bezplatnej konzultácie s našimi expertmi, ktorí Vám radi pomôžu.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok