Pôžičky

BONIFIKÁCIA HYPOTÉK: Ide naozaj o pomoc od štátu a pre koho je pomoc vlastne určená?

1. februára 2024

Mnohí, ktorí splácajú hypotéku mohli postrehnúť, že sa v posledných mesiacoch rozšírili rôzne informácie ohľadom bonifikácie hypoték z dôvodu refixovania. Rovnako sa šíria aj informácie, ktoré nie celkom jasne definujú, komu je toto zvýhodňovanie a pomoc pri splácaní úverov na bývanie vlastne adresované.

Faktom je, že Slovenská banková asociácia (SBA) ako zástupca bánk na Slovensku situáciu na základe analýz vyhodnotila tak, že žiaden problém so splácaním hypotekárnych úverov či významné riziko ich nesplácania v dôsledku refixácie neeviduje. Za takmer 20 rokov údajov, ktoré má NBS k dispozícií je známe, že podiel nesplácaných hypoték je historicky na najnižšej úrovni (1,1 %). Mesačné splátky úverov vzrastú priemerne o 92 eur a vo väčšine domácností nárast nepresiahne sumu 100 eur. Zvýšenie splátok o viac ako 20 % mesačných príjmov nastane iba v 1 % prípadov hypoték.

Aj napriek týmto skutočnostiam a opakovaným pripomienkam NBS o tom, že počet nesplácaných hypoték je v súčasnosti na najnižších hodnotách než kedykoľvek predtým, sa poslanci Národnej rady SR sa v zrýchlenom legislatívnom konaní rozhodli poskytnúť pomoc ľuďom pri splácaní hypoték a schválili návrh na poskytnutie pomoci pre občanov, ktorých sa dotkne zvýšená splátka hypotekárnych úverov.

Podľa NBS zvýšenie úverových splátok nerobí väčšine dlžníkov problémy. Banky sú totiž povinné preverovať ich príjmy pri schvaľovaní úveru a tiež pri tom zohľadniť možný rast úrokových sadzieb. Banky teda nedajú hypotéku len tak niekomu, kto by v súvislosti s budúcim zdražovaním mohol mať ťažkosti.

DAŇOVÝ BONUS ALEBO PRÍSPEVOK NA SPLÁTKU

Poskytnutie pomoci pri úhrade splátok po refixácii úverov má dve varianty – prvou je pomoc formou daňového bonusu a tou druhou je pomoc formou príspevku na mesačnej báze.

Pomoc vo forme daňového bonusu za rok 2023 sa bude týkať klientov bánk, ktorým sa v roku 2023 navýšila splátka z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. Štát v takom prípade klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky, a to až do výšky 1 800 eur za celý rok (teda 150 eur mesačne). V tomto prípade si teda daňový bonus bude možné uplatniť v daňovom priznaní za rok 2023, pričom sa dlžníkovi zníži daň o sumu, ktorú získal vo forme daňového bonusu. Ak sa pri daňovej kontrole zistí, že žiadateľ si uplatnil daňový bonus neoprávnene, bude povinný danú čiastku vrátiť a zároveň čeliť finančnej pokute.

Pri klientoch, ktorým sa zvýši úroková sadzba hypotekárneho úveru v roku 2024 tiež ako v predošlom prípade platí, že štát klientovi preplatí 75 % z nárastu jeho splátky (do max. výšky 150 eur mesačne) s rozdielom, že pomoc nebude klientovi vyplatená formou daňového bonusu, ale formou príspevku na mesačnej báze. O príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie si žiadateľ bude musieť podať žiadosť na akomkoľvek ÚPSVaR, ktorý po komunikácii s Finančnou správou SR vyhodnotí, či na neho máte nárok.

V oboch prípadoch však ide o pomoc určenú pre bankových klientov s príjmom do výšky 1,6-násobku priemernej mzdy v hospodárstve, teda ide o sumu maximálne 2 086,40 € (rok 2022) na osobu. V prípade, ak sa na úverovej zmluve nachádza spoludlžník, napríklad manžel/ka, hranicou bude dvojnásobok tejto sumy, teda 4 172,80 eur.

Táto štátna pomoc pre rok 2024 nadobudla platnosť 1. januára 2024, má byť vyplatená po prvý raz vo februári tohto roka, štátnu kasu vyjde na približne 80 miliónov eur a bude sa týkať fyzických osôb, ktoré (okrem iného):

 • majú trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
 • majú hypotekárnu zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2024 a výška jej mesačnej splátky sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru,
 • sú spotrebiteľom (dlžníkom/spoludlžníkom) na zmluve o úvere na bývanie,
  ak je však uvedených v zmluve  viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Vláda aj napriek vyjadreniam SBA a NBS očakáva, že záujem o túto finančnú pomoc bude veľký. Plánuje totiž použiť 8 miliónov eur z rozpočtu vyčleneného na bonifikáciu hypotekárnych úverov, na to, aby rozšíril administratívne kapacity ministerstva práce, aby dokázalo zabezpečiť efektívne spracovanie žiadostí o príspevok.

AKÉ SÚ PRAVIDLÁ A AKO SA K PRÍSPEVKU DOSTANEM?

 • Žiadateľ môže daňový bonus uplatniť iba na jednu nehnuteľnosť, a to na tú, ktorú využíva na vlastné bývanie.
 • Hypotekárna pomoc bude poskytovaná len fyzickým osobám a nebude sa týkať firiem.
 • Žiadateľ nesmie danú nehnuteľnosť prenajímať, no budú v nej môcť bývať jeho príbuzní. Pri žiadosti o príspevok sa budú vyžadovať ich osobné údaje.
 • Nárok na príspevok nemajú osoby, ktoré svoju hypotéku refinancovali. Príspevok totiž nebude poskytovaný na hypotéku, ktorá bola prenesená do inej banky.
 • Nárok na príspevok stanovuje zákon č. 526/2023 Z. z., a o jeho udelení rozhoduje ÚPSVaR, rovnako ako aj pri iných sociálnych dávkach.
 • O príspevok je možné písomne požiadať ÚPSVaR raz ročne, kde k žiadosti je potrebné priložiť aj kópiu úverovej zmluvy.
 • Príspevok bude vyplácaný len tým, ktorí si oň zažiadajú a rovnako splnia všetky podmienky.

KTO NA BONIFIKÁCIU HYPOTÉK NEMÁ NÁROK?

Táto štátna výpomoc je v skutočnosti obmedzená a týka sa len určitej skupiny dlžníkov. Problémom je, že forma zákona, ktorý je schválený, uprednostňuje pasívnych jednotlivcov, ktorí svojim financiám nevenujú príliš veľa pozornosti. Naopak tým aktívnejším hádže popod nohy polená, nakoľko zákon z nároku na finančnú pomoc diskvalifikuje všetkých s refinančnými úvermi, ktoré boli refinancované kedykoľvek v minulosti. V praxi ide o naozaj vysoký počet takýchto úverov. Táto definícia sa stretáva s nepochopením u viacerých, nakoľko úvery, ktoré boli refinancované v minulosti, by z bonifikácie vylúčené byť nemali.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok