Financie

Euro v Česku: Blízka skutočnosť alebo len nikdy nekončiace diskusie?

15. marca 2024

20 rokov od vstupu do Európskej únie. Zo susedného Česka v posledných mesiacoch opäť počuť debaty o prijatí európskej meny, ktoré sú čoraz intenzívnejšie s blížiacim sa dátumom volieb do Európskeho parlamentu.

Česká republika popísala zmluvu o vstupe do EÚ 1. mája 2004, v ktorej sa zaviazala prijať spoločnú menu. V rovnakom roku do Európskej únie vstúpili okrem iných aj naše susedné štáty - Poľsko a Maďarsko, ktoré spolu s Českom ešte európsku menu neprijali.

Na to, či sa tento stav zmení a Česko bude ďalšou spomedzi krajín s európskou menou má pozitívny názor aj novozvolený prezident Pavel, ktorý v jeho novoročnom príhovore pripomenul 20. výročie vstupu do EÚ a dodal, ide o príležitosť pripomenúť si záväzky, ktoré pri podpise dobrovoľne prijali, kde jednou z nich je prijatie spoločnej európskej meny. „Je načase, aby sme po rokoch začali robiť konkrétne kroky, ktoré nás k naplneniu tohto záväzku dovedú. Cez nekončiace diskusie o výhodách a nevýhodách eura pre krajinu s otvorenou exportnou ekonomikou ležiacou v strede Európy je spoločná mena logickou budúcnosťou.“ povedal prezident Pavel v novoročnom príhovore.

Český premiér Fiala (ODS) sa pre CNN Prima News na otázku, či je pre alebo proti prijatiu európskej meny odvolal na to, že „krajina nemôže riešiť otázku prijatia alebo neprijatia eura do konca nášho volebného obdobia“ a to práve z dôvodu, že Česko neplní konvergenčné kritériá, teda podmienky, ktoré musí členský štát EÚ spĺňať na to, aby mohol prijať euro za svoju menu. Fiala ďalej dodáva, že niektoré kritériá Česko začne plniť v priebehu budúceho roka vďaka krokom, ktoré prijala súčasná vláda, avšak že debata o tom, či euro prijať alebo nie je v momentálnej situácií podľa jeho slov predčasná.

Konvergenčné kritériá alebo hovorovo maastrichtské kritériá obsahujú štyri hospodárske podmienky:

1. Cenová stabilita
Miera inflácie krajiny nemôže prekročiť mieru inflácie takých troch členských štátov s najlepšími výsledkami, o viac ako 1,5 %.

2. Zdravé a udržateľné verejné financie
Na krajinu by sa nemal uplatňovať postup pri nadmernom deficite a deficit štátneho rozpočtu by nemal prekročiť 3 % HDP.

3. Stabilita výmenného kurzu
Krajina sa musí zúčastňovať na mechanizme výmenných kurzov (ERM II) po dobu najmenej dva roky a musí preukázať, že hospodárstvo krajiny je schopné fungovať bez nadmerných menových výkyvov.

4. Dlhodobé úrokové sadzby
Dlhodobá úroková miera krajiny môže byť maximálne o 2 % vyššia, než v takých troch členských štátoch, ktoré majú najlepšie výsledky v oblasti cenovej stability.

Poslanci Českej republiky postupne prijímajú kroky k naplneniu maastrichtských kritérií a pripravuje reálne základy pre budúcu vládu, ktorá podľa jeho slov „určite bude viesť takúto debatu“ (o prijatí eura pozn. red.). Ku takým krokom k naplneniu kritérií možno spomenúť to, že týmto rokom môžu firmy v Českej republike za splnenia určitých podmienok viesť účtovníctvo, vyplácať mzdy zamestnancom a tiež odvádzať dane v cudzej mene, čo sa predpokladá, že vo väčšine prípadov bude euro.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok