Financie

Eurozóna na ceste k digitalizácii platobných systémov. Hrozí koniec peňazí v hotovosti?

3. septembra 2023

V priebehu stáročí boli peniaze synonymum hotovosti – mincami a neskôr bankovkami, avšak v dôsledku digitálnej revolúcie, ktorej sme boli svedkami v posledných rokoch, sa naše platobné návyky dramaticky zmenili. V súčasnosti preferujeme platby platobnými kartami, či dokonca prostredníctvom smartfónov alebo smart hodinkami. Tieto nové, technologické možnosti nám poskytujú čoraz viac pohodlnejšie spôsoby uskutočňovania platieb.

Z údajov štúdie platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne (SPACE) za rok 2022 uskutočnenou Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami môžeme konštatovať, že:

  • hotovosť (až 59 %) bola najčastejšie používanou platobnou metódou na predajných miestach, platbu kartou predstavovalo 34 % a pri 7 % bol použitý iný spôsob platby,
  • podiel platieb pomocou mobilných aplikácií bol 3 %,
  • z hľadiska hodnoty platieb tvorili karty 46% podiel a hotovostné platby 42 %,
  • podiel platieb bezkontaktnými kartami predstavoval 62 %,
  • pri platbách nad 50 EUR sa najčastejšie používala platobná karta,
  • 95 % fyzických predajných miest prijímalo platby v hotovosti (pokles oproti roku 2019 o 4 %),
  • 81 % fyzických predajných miest spotrebiteľom umožňovalo platbu bezhotovostnými nástrojmi.

V dotazníku SPACE 2022 až 55 % spotrebiteľov uviedlo, že pri platení v obchode uprednostňuje platbu kartou, 22 % uprednostnilo hotovosť a 23 % nemalo jasnú preferenciu. Napriek tomu však väčšina spotrebiteľov považuje možnosť platby v hotovosti ako veľmi dôležitú, kde za hlavné výhody takej platby považovali jej anonymitu, ochranu súkromia či lepší prehľad vo výdavkoch. Využívanie hotovosti je síce stále najpoužívanejším platobným prostriedkom, no jej podiel postupne klesá.

Avšak ako sa uvádza aj v štúdii, je dôležité poznamenať, že platobné správanie spotrebiteľov bolo v niektorých krajinách eurozóny v značnej miere ovplyvnené rôznymi opatreniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19, kde tieto opatrenia viedli k obmedzeniu vstupu a dokonca k zatvoreniu niektorých predajných miest, ako sú reštaurácie a kultúrne zábavné podniky.

Koniec ,,doby cashu‘‘?

Aj keď v súčasnosti cítime, že máme ľahšie peňaženky vďaka úbytku hotovosti a digitalizácia je bez pochýb budúcnosťou, z výsledkov prieskumu SPACE 2022 môžeme vidieť dôležitosť ponechania možnosti platieb v hotovosti, respektíve ponechať ľuďom právo výberu ako platiť.

Peniaze dnes nadobudli rôzne nové podoby – kreditné a debetné karty, digitálne aktíva, kryptomeny a digitálne meny centrálnej banky (CBDC), o ktorých vytvorení sa má rozhodnúť už do konca októbra 2023. Ľudia si na tento bezhotovostný štandard bez akýchkoľvek väčších ťažkostí zvykajú. Hrozí teda zánik peňazí v hotovosti?

Hotovosť vie dokázať svoju odolnosť aj v prípadoch, kedy sú digitálne peniaze vystavené rôznym rizikám narušenia, napríklad v dôsledku výpadku elektriny, kybernetických hrozieb či iných, technických porúch. Zásadný význam hotovosti spočíva tiež v tom, že zabezpečuje inklúziu občanov, ktorí nemajú bankový účet alebo potrebné digitálne zručnosti.

,,Dôležitý je aktuálny trend, čo sa nám ukázalo už veľakrát. Keď prišla nová technológia, tak si všetci mysleli, že keď prídu napríklad bezkontaktné platby alebo platby mobilom, že zmiznú plastové karty. Nezmizlo nikdy nič, len si to našlo svoju skupinu obyvateľov, svoj špecifický obchodný model. Áno, niektoré veci sú na ústupe, niektoré sú na vzraste.‘‘ vyjadril sa Peter Géc zo Združenia bankových kariet pre podcast denníka Pravda.

‚,Je však dôležité, že my sme sa naozaj prvýkrát iba počas COVID-u dostali zhruba na 50/50 (v pomere platieb v hotovosti a bezhotovostnou formou pozn. red.), kedy tých 10 % ľudí, čo pred tým platilo cashom začalo platiť kartou, čo urobilo neskutočný posun v rámci všetkých možných parametrov.‘‘ dodal.

Právo platiť v hotovosti

Poslanci NRSR schválili návrh ústavného práva na platbu v hotovosti. Toto právo bude zaručené Ústavou, ktorá bude zodpovedať za vydávanie hotovosti ako zákonného platidla a do platnosti vstúpilo 1. júla tohto roka. Podľa navrhovateľov ústavného zákona má občan právo rozhodnúť sa, či chce platiť v hotovosti, nakoľko sa v poslednej dobe stretávajú s rôznymi iniciatívnymi krokmi, ktoré túto slobodu postupne obmedzujú.

Je potrebné spomenúť, že do teraz sa na Slovensku v niektorých prípadoch nepripúšťala povinnosť prijať platby v hotovosti, avšak novoprijaté ústavné právo túto situáciu zmenilo.

Nové ústavné právo na platbu v hotovosti bude platiť pre všetkých účastníkov právnych vzťahov - obchody, služby či verejné inštitúcie budú povinné prijať hotovostné platby vrátane mincí a bankoviek vydaných NBS.

Pozmeňujúci návrh M. Viskupiča (SaS), o ktorý poslanci doplnili nové ústavné právo hovorí o tom, že platba v hotovosti môže byť odmietnutá z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov a tiež zaručuje právo vykonať hotovostnú operáciu v banke a pobočke zahraničnej banky bez akýchkoľvek obmedzení.

Ústavné právo na platbu v hotovosti má za cieľ ochrániť práva občanov a zabezpečiť slobodu voľby platobného styku. V konečnom dôsledku by tento zákon mal viesť k väčšej flexibilite a možnostiam pri platbách v rôznych situáciách.

 

Digitalizácia platobných systémov (nielen) v eurozóne je neodvratná a prinesie so sebou množstvo výhod. Avšak to, či to povedie k úplnému koncu hotovosti, uvidíme až časom. Existujú sociálne skupiny, ktoré preferujú hotovosť alebo majú obmedzený prístup k elektronickým platbám. Je preto potrebné zachovať rovnováhu medzi digitálnymi platbami a hotovosťou a zohľadniť potreby obyvateľstva pri stanovovaní politík a regulácií.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok