Sporenie a Investovanie

Investujte odhodlane. Máme pre vás 3 tipy, ako začať

23. júla 2021

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, že by ste sa pustili do investovania, ale nikdy ste nevedeli ako začať? Ako už asi všetci dobre vieme, cieľom investovania je rast a budovanie majetku, vďaka čomu si dokážete zvýšiť životnú úroveň a zabezpečiť si lepší, kvalitnejší život. Slováci úplne prirodzene zaostávajú pri investovaní v porovnaní so Spojenými štátmi americkými alebo s Európou, nakoľko tradícia kolektívneho investovania na Slovensku je výrazne kratšia. 

Mnohí Slováci svojím životným štýlom však často pôsobia, akoby zadlžovanie považovali za lepšiu a jednoduchšiu cestu ako tvoriť ich vlastný majetok. Avšak jednou z nevyhnutných ciest budovania majetku je práve investovanie, o ktorom bohužiaľ viacerí nemajú dostatok informácií, preto ho mnohí považujú za príliš rizikové a nereálne. Riešením je poznať princípy a pravidlá, ale aj správne načasovanie, kedy a ako investovať. Investovať sa však dá aj založením spoločností alebo kúpou majetku. Čo je pozitívne, investovanie napríklad do podielových fondov z roka na rok rastie. V tomto článku vám poradíme základné tipy, ako začať s investovaním a či si zvoliť aktívne alebo pasívne investovanie.

🤔 Ako začať s investovaním?

Investorom sa môže stať každý človek, len si treba najprv urobiť poriadok v osobných financiách a na to sú aj naši finanční poradcovia. Dôležité je, aby človek, ktorý sa rozhodne investovať,  prešiel najprv dôležitou a nezanedbateľnou prípravou, predtým, než začne investovať. Či už ide o budovanie majetku, zabezpečenie sa na dôchodok, dostatočné zabezpečenie vašich detí v budúcnosti alebo tvorba finančnej rezervy, pre každý cieľ platia rovnaké kritériá : 

 1. To znamená, mal by si optimalizovať dlhy, aby nepreplácal na úveroch viac, než mu dokáže vyniesť jeho investícia 
 2. Mal by si na jednej strane vytvoriť nejaký rezervný fond, ktorého účelom je uložiť si časť zisku, ktoré získa v čase úspechu, aby  dokázal v budúcnosti z vlastných prostriedkov kryť straty, ktoré vzniknú v menej úspešných časoch podnikania. Inými slovami, rezervný fond slúži ako ochranný štít medzi rozpočtom a investíciami. Bráni vám v tom, aby ste museli likvidovať investície za ceny, ktoré by mohli spôsobiť trvalú stratu. Samotný rezervný fond, ktorý by pokryl výdavky v horších časoch, by mal predstavovať tri až šesťnásobok priemerných mesačných výdavkov. Potom by si mal začať sporiť na svoj dôchodok, respektíve na budúcnosť svojich detí. 
 3. Budúci investor by si taktiež mal poistiť a pokryť hlavné riziká súvisiace s majetkom, so životom alebo zdravím a orientovať sa na jednoduché životné poistenie. Takže môžeme sa baviť o investovaní až po zariadení týchto 3 stabilných pilierov. 

Finančné trhy v dnešnej dobe prinášajú mnoho možností, máte šancu investovať do akcií, dlhopisov či realitných investícií alebo komodít, ako je zlato a ropa. Na druhej strane, bežný človek predsa len nemá dostatočné znalosti, či skúsenosti na to, aby bol schopný zvládnuť nástrahy finančných trhov na vlastnú päsť. A práve kvôli tomu vznikli podielové fondy, napríklad ETF. Aj vďaka nim môže každý investovať veľmi jednoduchou formou. 

Podielové fondy považujeme za moderný a efektívny nástroj na budovanie svojho majetku, ktorého cieľom je rast a násobenie aktív a pasív. Tieto fondy fungujú na veľmi jednoduchom princípe, tzv. princípe kolektívneho investovania, kde väčší počet ľudí zhromaždí svoje prostriedky do určitého fondu. Následne ten fond riadia odborníci a profesionáli, ktorí sa tomu venujú, a kolektívne peniaze investujú na finančných trhoch.

🤑 Na aké riziká si treba pri investovaní dávať pozor? 

Pravdepodobne najdesivejším scenárom vo svete investícií je sledovanie poklesu hodnoty vašich investícií v čase, keď potrebujete peniaze na iné účely. Chamtivosť a strach od nepamäti ovplyvňujú správanie ľudí na finančných trhoch. Vtedy, keď všetko rastie, keď vidíme obrovské nárasty na finančných trhoch, tak úplne prirodzene máme chuť investovať viac a vtedy aj investujeme odhodlane. V konečnom dôsledku o tom, či budete alebo nebudete úspešní pri investovaní, viac ako to, ako sa vyvíja hodnota vašej investície, rozhodne vaše správanie. 

Investičný poradca Ján Široký

🤕 Chyby začiatočníkov 

Najväčšou chybou, ktorú investor môže spraviť, je, ak svoju investíciu vyberiete v úpadku. Tu si musíte uvedomiť jedno veľmi dôležité pravidlo. Pri investícií musíte dať emócie bokom a nepodliehať panike na trhoch . Vy stále vlastníte rovnaký počet podielov v danom fonde, v nepriaznivých obdobiach je akurát tento počet podielov ohodnocovaný na nižšej úrovni. 

Ak zostanete pokojní a svoju investíciu nevyberiete v úpadku, tak stále ste len vo virtuálnej strate. Od minulosti platí, že finančné trhy sa z každej negatívnej doby raz dostali. Avšak niekedy to trvá viac, niekedy menej. Negatívne a pozitívne fázy na finančných trhoch sa cyklicky striedajú. 

Často treba mať na pamäti, že tých pozitívnych období je výrazne viac ako tých negatívnych. V týchto horších časoch treba počkať, kým sa trend na finančných trhoch otočí a kým sa trhy z toho najhoršieho dostanú. Finančné trhy opäť začnú rásť, a tak bude opäť rásť aj hodnota vašej investície.

👨🏻‍💻 Pasívne vs. aktívne investovanie

Aktívne investovanie znamená, že investujete sám, resp. vy sa rozhodnete o tom, čo bude nakúpené, čo bude predané a čoho sa nebude nikto chytať. Základným cieľom aktívneho investovanie je dosiahnutie vyššieho alebo stabilnejšieho zisku, pričom sa aktívny investor snaží prekonať trh. 

Cieľom je taktiež presne predvídať vývoj finančných trhov počas dlhších časových horizontoch, čo je prakticky nemožné a aj preto sa aktívnemu investovaniu najčastejšie nedarí napĺňať svoje ciele. Pri takomto investovaní hovoríme o cenných papieroch, ktoré sú konkrétne vybraté do portfólia aktívneho investora, o ktorých je presvedčený, že budú dosahovať vyššieho zhodnotenia ako ostatné cenné papiere. 

Tento postup vyžaduje veľmi hlbokú analýzu, odbornosť a najmä roky skúseností. Aktívne investovanie je teda veľmi disciplinovaná činnosť vyžadujúca finančné schopnosti a analytickú prácu s číslami.

Pasívne investovanie stojí na dlhodobom analyzovaní trhov. Pasívne investovanie je dlhodobá stratégia, v rámci ktorej sa investori  nesnažia poraziť trh (to znamená zarobiť na burze viac ako je priemerný rast hodnoty akcií na nej) ako pri aktívnom investovaní, ale snažia sa mu vyrovnať. 

Najbežnejším prístupom k pasívnemu investovaniu je nákup indexového fondu, ktorého podiely odrážajú konkrétny alebo reprezentatívny segment finančného trhu. Pasívne investície sú lacnejšie, menej zložité a často vytvárajú vynikajúce výsledky, keďže viac diverzifikujú investičné riziká. 

💸 Kľúčové rozdiely

Medzi výhody pasívneho investovania patria:

 • 🟢 Nižšie poplatky: Netreba portfólio manažéra, takže dohľad nad investíciou je oveľa lacnejší. Pasívne fondy jednoducho sledujú index, ktorý používajú ako referenčnú hodnotu. Táto stratégia často minimalizuje náklady spojené s aktívnym riadením
 • 🟢 Transparentnosť: Vždy je jasné, ktoré aktíva sú v indexovom fonde
 • 🟢 Jednoduchosť: Na rozdiel od aktívneho investovania si pasívny prístup nevyžaduje neustály výskum a prispôsobovanie

Nedostatky pasívneho investovania:

 • 🔴 Obmedzenosť: Portfólio pasívnych investícií je naďalej obmedzené na určité indexy alebo na obmedzený typ aktív bez akýchkoľvek zásadných zmien
 • 🔴 Menšie výnosy: Pasívne fondy takmer nikdy neporazia trh, keďže ich základné podiely sú uzamknuté. Stane sa, že pasívny fond môže trh poraziť, ale nikdy to nebudú veľké zisky, po ktorých túžia aktívni manažéri. Zisk sa znižuje aj poplatkami, ktoré sú účtované za správu, či sa fondu darí alebo nie

Aktívne Investovanie

Plusy:

 • 🟢 Flexibilita: Aktívni manažéri nemusia sledovať špecifický index. Môžu si kúpiť ten „surový diamant“ v cenných papieroch, o ktorom sa domnievajú, že sa úspešne vybrúsi a s veľkým ziskom predá, pretože od aktívnych manažérov sa na rozdiel od pasívnych nevyžaduje, aby držali konkrétne akcie alebo dlhopisy
 • 🟢 Zaistenie: Aktívni investori majú možnosť zbaviť sa konkrétnych akcií, v prípadoch, keď sú riziká príliš veľké. Taktiež môžu v čase úplnej burzovej apokalypsy jednoducho vôbec neobchodovať, pričom pasívni manažéri takú možnosť nemajú, pretože len sledujú vývoj daného indexu bez ohľadu na to, ako sa indexu darí. V prípade veľkých prepadov môžu len sledovať, ako sa potápa loď. Chýba im možnosť využívať krátkodobé predaje, opcie s právom predaja a ďalšie stratégie na poistenie proti stratám
 • 🟢 Rola pri správe peňazí: Finanční poradcovia môžu prispôsobiť stratégie správy daní jednotlivým investorom, napríklad predajom investícií, v ktorých prichádzajú o peniaze, aby sa vyrovnali veľkým víťazom. Avšak pre mnohých ľudí je ťažké dôverovať investičnému poradcovi, pre iných zas môže byť jednoducho nudná myšlienka využitia stratégie nákupu a podržania

Mínusy:

 • 🔴 Drahšia voľba: Pri aktívnom investovaní musíte platiť analytikom a správcom portfólia, ako aj ďalšie náklady v dôsledku častejšieho, aktívneho obchodovania
 • 🔴 Aktívne riziko: Aktívni manažéri môžu kúpiť akúkoľvek investíciu, o ktorej si myslia, že prinesie vysoké výnosy, ale opak môže byť pravdou, ak sa mýlia

😉 Chcete začať s investovaním? 

Zaujíma vás oblasť investovania a chcete sa dozvedieť viac? Naši finanční experti Vám vypracujú detailnú analýzu osobných financií a radi Vám pomôžu nájsť v rámci rozpočtu vhodné príležitosti investovania. Prehodnotia vám všetky zmluvy, ktoré máte uzatvorené s finančnými inštitúciami, prípadne navrhnú ich optimalizáciu.

Nezabudnite odoberať náš newsletter, aby ste neprišli o najnovšie informácie vo financiách, prípadne sa obráťte na našich špecialistov na financie a využite bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej zistíte vhodné príležitosti investovania. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok