Dôchodok

Koniec poplatkom v dôchodkových fondoch, ktoré ovplyvňovali vaše výnosy

11. novembra 2023

Rok 2023 sa pomaly chýli ku koncu, a preto je dobré si pripomenúť, akým dôležitým zmenám čelili dôchodkové správcovské spoločnosti nielen v pravidlách a reformách ale najmä v poplatkoch, ktoré priamo vplývajú na tých, ktorí do takých fondov investujú.

Suma minimálneho dôchodku sa zvýšila

Od 1. októbra Sociálna poisťovňa už po tretíkrát v roku 2023 zvýšila výšku minimálneho dôchodku. Ich poberatelia nemusia vopred o nič žiadať, pretože táto zmena nastane automaticky zo zákona a týka sa úplne každého poberateľa. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia od 1. októbra predstavuje 145 % sumy životného minima pre jednu fyzickú osobu (v minulosti 136 %), čo teda znamená, že sa výška dôchodku z doterajších 365,70 € zmení na 389,90 €.

Aký mám minimálny dôchodok?

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku sa ďalej bude zvyšovať nasledovne:

  • za 31. až 39. rok dôchodkového poistenia – 2,5 % (namiesto 2 %),
  • za 40. až 49. rok dôchodkového poistenia – 3 % (bez zmeny),
  • za 50. až 59. rok dôchodkového sporenia – 5 % (bez zmeny),
  • za 60. a každý ďalší rok dôchodkového sporenia – 7,5 % (namiesto 7 %).

Nové sumy minimálneho dôchodku nájdete v tabuľke nižšie, kde si môžete sami overiť, či a v akej sume budete mať nárok na zvýšenie sumy poberaného dôchodku.

Rok dôchodkového poistenia

Suma minimálneho dôchodku od
 1. júla 2023

Suma minimálneho dôchodku od 
1. októbra 2023

Nárast v €

30.

365,70389,9024,20

31.

371,10396,6025,50

32.

376,50403,4026,90

33.

381,90410,1028,20

34.

387,20416,8029,60

35.

392,60423,5030,90

36.

398,00430,3032,30

37.

403,40437,0033,60

38.

408,70443,7035,00

39.

414,10450,4036,30

40.

422,20458,5036,30

41.

430,30466,6036,30

42.

438,30474,6036,30

43.

446,40482,7036,30

44.

454,50490,8036,30

45.

462,50498,8036,30

46.

470,60506,9036,30

47.

478,70515,0036,30

48.

486,70523,0036,30

49.

494,80531,1036,30

50.

508,20544,5036,30

51.

521,70558,0036,30

52.

535,10571,4036,30

53.

548,60584,9036,30

54.

562,00598,3036,30

55.

575,50611,8036,30

56.

588,90625,2036,30

57.

602,30638,6036,30

58.

615,80652,1036,30

59.

629,20665,5036,30

60.

648,10685,7037,60

61.

666,90705,9039,00

62.

685,70726,0040,30

63.

704,50746,2041,70

64.

723,30766,4043,10

65.

742,20786,5044,30

S akými poplatkami sa už v 2. pilieri nestretneme?

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu (1 % z výšky príspevku do fondu) a tiež poplatok za zhodnotenie majetku (10 % z dosiahnutého výnosu) sú zrušené.

DSS tak budú mať nárok len na jeden typ odplaty – správcovskú odplatu za správu dôchodkového fondu, ktorý sa však mení. Z 0,3 % ročne z čistého majetku fondu sa poplatok zvýšil na 0,45 % ročne, avšak od roku 2025 tento poplatok za správu klesne na 0,4 % počas nasledujúcich 2 rokov.

Rovnako sa zrušil tzv. akceptačný list, ktorý slúžil ako ,,súhlas‘‘ Sociálnej poisťovne k prestupu medzi jednotlivými DSS. Po novom je prestup do inej DSS možný najskôr po roku od uzatvorenia prvej zmluvy o DSS a následne ďalší prestup je možný až po pol roku od poslednej zmeny DSS.

Ďalším zmenám v dôchodkovom starobnom sporení sme sa venovali v článku o finančnom plánovaní na dôchodok, ktorý si môžete prečítať na tomto odkaze.

Nevýrazné zmeny 3. piliera

Doplnkové dôchodkové sporenie, teda 3. pilier sa v tomto roku nestretol so žiadnymi výraznými zmenami či už v poplatkoch, alebo v iných reformách.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) má aj naďalej nárok na odplaty za správu fondu a za zhodnotenie majetku, ktoré boli pri 2. pilieri zrušené.

Jedinou zmenou, ktorá sa týka odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu je jej zníženie. Z pôvodnej výšky 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v DDS sa znížil na 1,15 %, pričom bude aj naďalej zaznamenávať klesajúcu tendenciu až počas nasledujúcich dvoch rokov, kedy v roku 2025 bude poplatok predstavovať výšku 1 % z priemernej čistej hodnoty majetku v 3. pilieri.

Prestupy v 3. pilieri vás niečo budú stáť

Poplatok za prestup je výlučne iba vtedy, ak sa prestup do inej DDS koná v období do jedného roka od uzatvorenia zmluvy v jednej DDS, a to najviac 5 % z hodnoty zostatku na osobnom účte ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

Ak klient prestupuje z jednej DDS do druhej až uplynutí jedného roka a viac od uzatvorenia účastníckej zmluvy, DDS nemá nárok na žiadnu odplatu za prestup účastníka.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok