Financie

Na ceste za finančným úspechom: 5 návykov úspešných ľudí

9. decembra 2023

Za úspechom sa neskrýva iba šťastie. Ľudia často nevidia do zákulisia celej cesty za úspechom a možno si ani nedokážu predstaviť, čo všetko taká cesta obnáša. Prinášame Vám zvyky a návyky tých, ktorí sa chopili svojej príležitosti a dokázali uspieť.

Pre začiatok: 4 piliere finančného úspechu

Najzákladnejšia a najdôležitejšia vec, ktorá sa týka úplne každého. 4 piliere finančného úspechu patria do finančnej gramotnosti, ktorú by mal ovládať naozaj každý z nás. Byť finančne gramotní znamená rozumieť (nielen) vlastným peniazom a najmä vedieť s nimi rozumne hospodáriť. Viac o finančnej gramotnosti sa môžete dočítať v našom článku, kde sme rozoberali pravidlá finančnej gramotnosti, alebo tiež v článkoch tutu.

Finančná gramotnosť je teda základná znalosť peňažných záležitostí a tiež ich štyroch základných pilierov: príjmy, výdavky, sporenie a investovanie. Je to pochopenie toho, ako budovať bohatstvo počas celého života za pomoci znalosti týchto štyroch pilierov.

4 piliere finančného úspechu

1. Majú nastavený cieľ

Úspešní ľudia myslia dlhodobo a majú tendenciu pozerať do budúcna. Nielen z toho dôvodu, že sú zaneprázdnení a nechcú mrhať časom na niečo, čo už bolo, ale rozmýšľajú strategicky, plánujú svoje budúce ciele a ako sa k nim dostať. Znamená to, že si stanovia jeden veľký cieľ a ,,na ceste‘‘ k nemu si nastavia niekoľko menších míľnikov, alebo ich môžeme nazývať ako základné ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie konečného cieľa.

Tí najlepší plánovači svoje plány dokumentujú, kvantifikujú základné ciele a určujú im časové harmonogramy. Svoje ciele nastavte čo najjasnejšie a najmerateľnejšie, aby boli reálne. Merateľné ciele vám umožňujú vidieť, aké pokroky pri dosahovaní vašich cieľov každý deň robíte. Bez jasného merania totiž nebudete mať jasný cieľ a nebudete ani vedieť, kedy ste ho dosiahli.

Medzi obľúbené ciele jednoznačne patrí aj skorý odchod do dôchodku, alebo ,,dôchodok v 40-tke‘‘. Začať plánovať predčasný odchod do dôchodku sa odporúčame čím skôr. Pre začiatok môžete začať prispievať aspoň do svojich dôchodkových fondov a strategicky plánovať finančne zabezpečený dôchodok.

2. Vyhľadávajú odborné poradenstvo

Mnohí finančne úspešní ľudia sú naozaj inteligentní, dokonca niektorí z nich majú vysoko špecializované znalosti napríklad z IT sektora, iní zas majú široký prehľad v rôznych odboroch, napríklad v marketingu, manažmente či kreativite. No aj oni si uvedomujú fakt, že nemôžu excelovať vo všetkom, a preto sa spoliehajú na profesionálnych poradcov, ktorí im pomáhajú orientovať sa v zložitých (nielen) finančných situáciách a robiť tie najideálnejšie rozhodnutia.

Tvrdohlavosť sa nie vždy vypláca a mať sebavedomie požiadať o pomoc odborníkov vám umožní nájsť medzery vo vašich plánoch. Pomoc odborníkov vo finančnej sfére znamená konzultácie s finančnými poradcami, odborníkmi na investície, daňovými odborníkmi, či právnikmi.

Pri konzultáciách odporúčame dávať naozaj veľký pozor, prijať čo najviac informácií a v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo nápadov sa spätne obrátiť na odborníka. Toto vám pomôže rozvíjať svoje kritické myslenie, ktoré vám umožní kriticky posudzovať rady, ktoré dostávate a tiež sledovať svoju finančnú situáciu s možnosťou ju neustále zlepšovať a vyvíjať.

3. Investujú do sebazdokonaľovania

Peniaze investované do seba nie sú nikdy zlou investíciou. Svoje o tom vedia aj tí, ktorým sa podarilo uspieť. Nikdy nekončiace učenie sa a naberanie nových skúseností pomocou online kurzov, webinárov, workshopov či čítanie odbornej literatúry popri vašej usilovnej práci uspieť môže na prvý pohľad vyzerať náročne, no neskôr za to budete naozaj vďační.

Trh je dynamický priestor a úspešní ľudia to vedia. Neustále vzdelávanie je preto kľúčové. Vzdelaní úspešní jedinci dokážu vďaka svojim poznatkom kriticky vyhodnotiť situáciu a prispôsobiť tú správnu stratégiu zmenám na trhu.

K sebazdokonaľovaniu jednoznačne patrí aj schopnosť motivovať samého/-ú seba a byť otvorený/-á pre prijímanie informácií a názorov od iných, teda podporiť a prijať spätnú väzbu. V každej úlohe vám spätná väzba môže poslúžiť ako užitočný nástroj na identifikáciu oblastí, v ktorých sa môžete zdokonaliť.

4. Splácajú svoje dlhy a vyhýbajú sa im

Úspešní ľudia si sú vedomí vplyvu dlhov s vysokými úrokmi na svoju finančnú stabilitu. Z toho dôvodu sa aktívne snažia vyhýbať zbytočným dlhom a niektorí dokonca využívajú vypracovanú stratégiu na riadenie a znižovanie existujúcich dlhov, ktorú im na mieru vypracovali finanční poradcovia.

Vo Financie.online Vám ponúkame možnosť konzultácie bez záväzkov a bezplatne. Naši odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti financií sú pripravení poskytnúť vám cenné rady a tipy, bez ohľadu na vašu konkrétnu finančnú situáciu.

5. Pravidelne sporia a investujú

Jednotlivci, ktorým sa podarilo uspieť chápu, že kľúčom k stabilnému rastu ich majetku je dôsledné sporenie ale najmä investovanie. Správnou stratégiou investovania si zabezpečujú, aby ich peniaze neustále pracovali a časom rástli.

Ďalšou vecou, ktorú majú úspešní ľudia spoločnú, je mať viacero zdrojov príjmov – teda hovoríme o tzv. diverzifikovanom príjme. Nikdy sa nespoliehajú len na jeden zdroj príjmov, a teda sú schopní pôsobiť vo viacerých oblastiach – podnikanie, investovanie, príjmy z prenájmu a podobne.

Tipy na záver

  • Skôr než na niečo poviete rázne nie, predstavte si, ako by to vyzeralo s odpoveďou ,,áno‘‘. Možno vás tento scenár prekvapí. Buďte otvorení všetkým príležitostiam na rast aj mimo svojej komfortnej zóny.
  • Dôverujte svojej intuícii. Aj ak ste si niečím istí ,,len‘‘ na 80 percent a nie na 110, dajte tomu šancu. Predsa že risk je zisk sa nehovorí len tak.
  • Buďte zvedaví. Venujte sa čas od času nejakej kreatívnej aktivite, skúmajte, objavujte a kľudne snívajte o nových veciach. Nikdy neviete, na čo všetko nové môžete prísť.
  • Zastavte prokrastináciu. Vytvorte si ,,to-do list‘‘ a spíšte si všetky povinnosti vášho dňa. Najťažšiu alebo najdôležitejšiu vec na svojom zozname úloh urobte hneď ráno.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok