Poistenie

Poistenie hypotéky: Lacnejšie, ak ho uzatvoríte hneď

4. mája 2024

Dnešná situácia na hypotekárnom a realitnom trhu je kvôli inflácií vo výšinách a u ľudí to prirodzene vyvoláva obavy. Vysoký nárast cien nehnuteľností a k tomu vyššie úrokové sadzby môžu pre niektorých jednotlivcov či rodiny a ich rozpočty predstavovať pomerne veľké riziko. Ako zabezpečiť poistenie hypotekárneho úveru tak, aby ste ochránili Vaše financie?

Poistenie nehnuteľnosti, bankopoistenie či životné poistenie. Ktoré je to správne?

Poistenie nehnuteľnosti

Pri kúpe nehnuteľnosti banka od vás väčšinou požaduje založenie nehnuteľnosti a tiež zabezpečenie jej poistenia. Je dôležité myslieť na to, že sa to týka vášho bývania a vášho majetku, preto by ste nemali rozsah poistenia obmedzovať len na to, čo banka požaduje ale najmä na také poistenie, ktoré vašu nehnuteľnosť ochráni v plnom rozsahu. Ideálnym riešením je kombinované poistenie, ktoré zahŕňa poistenie nehnuteľnosti pred rôznymi prírodnými katastrofami, ako sú napríklad búrky, zemetrasenia či záplavy, potom poistenie zariadenia domácnosti a nakoniec poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s využívaním nehnuteľnosti. Takéto kombinované poistenia v jednej zmluve vám môžu priniesť aj zľavu z poistného.

Okrem už spomínaných poistení nehnuteľnosti odporúčame prehodnotiť uzatvorenie voči krádežiam, vandalizmu či požiarom. Niektoré poistenia poskytujú aj asistenčné služby 24/7, čo znamená, že v prípade núdze môžete kontaktovať servisnú linku s nárokom na okamžitú pomoc. Pred uzatvorením poistenia je dôležité dôkladne prehodnotiť podmienky dostupných poistných ponúk a zistiť, či dokážu pokryť všetky vaše potreby.

Bankopoistenie

Bankopoistenie je forma poistenia úveru poskytovaná bankami, ktoré sa zameriava na zabezpečenie klienta v prípade neočakávaných udalostí, ktoré by ho mohli postaviť do situácie, kedy by nemusel byť schopný splácať svoj úver. Bankopoistenie poskytuje pokrytie neočakávaných udalostí, ako sú strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť či iné životné situácie, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť splácať úver. Bankopoistenie nie je výhodné len pre klientov, no je zaujímavou voľbou aj pre samotné banky, nakoľko im umožňuje minimalizovať riziko v prípade, že jej klienti nebudú schopní splácať svoje záväzky. Táto forma poistenia tak prispieva k stabilite a dôveryhodnosti finančného systému a zároveň chráni najmä klientov pred finančnými ťažkosťami v prípade nepredvídateľných udalostí.

Bankopoistenie bolo v minulosti na slovenskom trhu kritizované pre nedostatočnú transparentnosť a favorizáciu produktov samotnej banky bez možnosti porovnania ponuky s inými ponukami na trhu. Táto kritika však viedla k väčšej regulácii a zvýšenej transparentnosti v tejto oblasti, čo malo v konečnom dôsledku za následok lepšie podmienky pre klientov a väčšiu konkurenciu medzi samotnými poskytovateľmi tohto poistenia.

Životné poistenie

Životné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného správania sa voči sebe a svoje rodine a poskytuje ochranu v situáciách, ktoré by vám mohli spôsobiť finančné ťažkosti, a to nielen pri splácaní hypotéky.

Mať uzatvorené životné poistenie je pri hypotekárnych úveroch zvlášť relevantné a malo by byť nastavené tak, aby pokrylo zostatok úveru v prípade úmrtia klienta alebo jeho vážnej choroby, čím sa zabezpečí, aby vaša rodina o nehnuteľnosť neprišla a bola schopná aj naďalej splácať hypotéku. Aby sa zabezpečilo dostatočné finančné pokrytie úveru na nehnuteľnosť, je dôležité zvážiť správnu výšku poistnej sumy a výber vhodného typu životného poistenia a príslušných krytí za príplatky.

Správne zvolené poistenie nehnuteľnosti

Zabezpečte si ochranu vášho majetku pred rôznymi rizikami na mieru. Pri výbere z množstva poistných produktov a určovaní výšky poistnej sumy je dôležité zvážiť hodnotu vášho celého majetku a individuálne potreby, teda hodnotu nehnuteľnosti, vybavenie domácnosti a rovnako pozemok, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Rozhodnutie o tom, aké poistenie zvoliť, Vám môže pomôcť poistná kalkulačka na našom webe Financie.app.

Poistenie hypotéky uzatvorte čím skôr

Ak sa rozhodnete uzavrieť poistenie úveru na nehnuteľnosť cez inú banku alebo priamo cez poisťovňu, je výhodné urobiť to čím skôr. Ceny poistenia totiž stúpajú každým rokom, pretože s pribúdajúcim vekom sa považujete za rizikovejších klientov. Teda čím skôr sa rozhodnete, tým lacnejšie to bude.

Druhou výhodou je možnosť vyhnúť sa problémom, ktoré môžu nastať s vaším zdravotným stavom. Ak by ste čelili nejakým zdravotným komplikáciám pred uzatvorením poistenia, poisťovňa alebo banka vás môže ako klienta buď odmietnuť alebo poistnú zmluvu poskytnúť, no však s cenovou prirážkou.

O tom, aká forma poistenia je pre Vás najvýhodnejšia sa môžete poradiť s našimi finančnými expertmi. Využite naše bezplatné služby a požiadajte o konzultáciu v našej mobilnej aplikácií Financie.app alebo na našom webe.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok