Financie

Rast reálnych miezd prekonal infláciu, a to vo všetkých odvetviach

7. júla 2024

Dostávame sa do ideálneho stavu? Miera inflácie konečne klesá a výška reálnych miezd narastá. V niektorých odvetviach výška miezd narástla dokonca až o dvojciferné číslo.

V článku sa dozviete:

  • O koľko bol zaznamenaný medziročný nárast reálnych miezd?
  • V ktorom odvetví mzdy narástli najvýraznejšie?
  • Kde zamestnanosť narástla?
  • V ktorom odvetví bola evidovaná nižšia zamestnanosť?

Výška reálnych miezd medziročne vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, pričom 6 z nich dosiahlo rast vyšší, než 5 %. Naopak najmenej výrazné zvyšovanie miezd bolo v odvetví stavebníctva, vyplýva zo správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Priemerná nominálna mesačná mzda bola v marci 2024 vyššia, ako v predchádzajúcom období. V maloobchode vzrástla o 12,5 %, o 11,4 % v priemysle a rovnako pri činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, pričom chvíľu na to vzrástla aj výška reálnej mzdy v rozpätí od 0,3 % do 10 %.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, rad, vývoj

Automaticky generovaný popis

Zdroj: Štatistický úrad SR

Medziročný vývoj zamestnanosti evidovalo 8 z 10 sledovaných odvetví, kde najvyšší počet novoprijatých zamestnancov zaznamenali 

  • trhové služby, a to nad 5 %,
  • odvetvie informácií a komunikácie, kde zamestnanosť vzrástla o 3,6 %,
  • stavebníctvo a odvetvia vnútorného obchodu, kde nárast počtu zamestnancov evidovali miernejšie, a to od 0,4 % do 2,4 %.

Na druhej strane úbytok zamestnancov zaznamenalo odvetvie priemyslu, a to o 2,4 percentuálnych bodov. Celkovo medziročne nižšie počty prírastku zamestnancov evidovali odvetvia veľkoobchodu, maloobchodu, dopravy, skladovania a priemyslu.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok