Sporenie a Investovanie

Vysoká miera inflácie a ako na nej zarobiť

26. augusta 2023

Inflácia charakterizuje dlhotrvajúci nárast cien alebo zníženie kúpnej sily peňazí v čase a dokáže zasiahnuť všetky sféry ekonomiky a teda schovávať ich na účte alebo v peňaženkách znamená stratu. Jednoducho povedané – inflácia sa prejavuje nárastom cien tovarov i služieb, teda ak ste si predtým kúpili 10 vajec za 2 eurá, v čase inflácie za rovnaký počet vajec zaplatíte o niečo viac. Infláciu ovplyvňujú rôzne faktory, podľa ktorých sa mení aj jej miera. Štatistika ECB uvádza, že k máju 2023 je ročná zmena miery inflácie na Slovensku 12,3 %, čo je oproti celkovému indexu Eurozóny (6,1 %) až o polovicu viac.

To, ako dokáže inflácia ovplyvniť naše osobné financie závisí od tempa rastu a miery očakávania. To znamená, že ak je inflácia očakávaná a má pravidelné tempo rastu, na ekonomiku výrazne nevplýva.

Osobné financie

Najideálnejším scenárom pre vaše financie je investovať ich. Na dlho. V prípade, ak vám to vaša finančná situácia dovoľuje, tak investujte napríklad do nehnuteľností. Ak si vezmete úver z banky, stávate sa dlžníkom a práve tí z inflácie dokážu vyťažiť z toho dôvodu, že vyššia miera inflácie znižuje záväzky dlžníkov.

Inflácia vám dokáže pomôcť vaše financie zhodnotiť tým, že ak do banky, ktorá poskytuje úrok vyšší než miera inflácie vložíte vaše úspory, môžete ich zhodnotiť. V opačnom prípade, kedy by bol bankou poskytovaný úrok nižší, než inflácia, vrátia sa vám peniaze z nižšou hodnotou.

Chcem investovať a prekonať infláciu. Ale ako?

V prvom rade je najdôležitejšie neminúť celú výplatu 😊 a po vyplatení všetkých vašich záväzkov si rozdeľte vaše peniaze na dve časti: prvá časť predstavuje ,,železnú rezervu‘‘ – teda peniaze, ktoré budete potrebovať v prípade núdze. Tie by mali pokrývať sumu vašich trojmesačných výdavkov. Druhú časť peňazí určite nenechajte ležať na účte ale investujte, čím ich ochránite pred tým, aby vám ich ,,zožrala‘‘ inflácia.

Ochráňte Vaše peniaze investovaním do akcií

Spomínali sme, že v čase inflácie je najideálnejšie vaše finančné prostriedky investovať na dlhšiu dobu. Okrem nehnuteľností, čo predstavuje pomerne nákladnú záležitosť, môžete investovať do svetových akcií, kde však treba rátať s vyššou mierou rizika. Trh s akciami je kolísavý, nepredvídateľný a straty sú viac než bežné. No práve takéto riziko je cenou za vyššie výnosy, ktoré prinášajú zisky svetových firiem, do ktorých ste investovali. V podstate ide o veľmi jednoduchú rovnicu:

vyššie ceny produktov spoločnosti → väčšie tržby spoločnosti → nárast hodnoty akcií spoločnosti

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investovania Vašich financií neváhajte kontaktovať náš tím finančných expertov, ktorí Vám ochotne pomôžu nájsť odpovede na Vaše otázky.

Investujte do celého trhu pomocou investovania do akcií indexových fondov ETF, ktoré diverzifikujú riziko medzi tisícky akcií a dlhopisov. Tieto fondy sú pasívne investičné fondy, ktoré rovnako ako klasické podielové fondy prijímajú peniaze od investorov výmenou za podiel vo firme. Fond ETF tieto peniaze zas používa na investovanie ďalej, teda môžeme hovoriť ako o takom fonde fondov. ETF fondy investujú podľa vopred dohodnutých podmienok a kopírujú vopred vybraný index – cenu akcií vo vybranom regióne, teda napríklad európske akcie, akcie amerického trhu a podobne, alebo kopírujú cenu akcií firiem vo zvolenom segmente, teda môže ísť o technologické, potravinárske, alebo firmy v stavebníctve a iné.

Najlepšou investičnou stratégiou je dlhodobo investovať

,,Peniaze rastú na strome trpezlivosti.‘‘ - Japonské príslovie

Čím dlhšie necháte vaše peniaze zarábať, tým lepší výnos môžete dosiahnuť – preto investovať na obdobie kratšie ako päť rokov nemá veľký význam. Investujte dlhodobo, aspoň na desať až pätnásť rokov, čím vaše financie dokážete nielen pekne zhodnotiť, ale aj ochrániť pred infláciou.

Pre a Proti investovania v čase inflácie

Tak ako všetko, aj takýto spôsob ochrany vašich financií pred infláciou ako je investovanie má okrem svojich pozitívnych vlastností aj tie negatívne.

Pre

  • Zachovanie alebo navýšenie hodnoty financií
  • Diverzifikácia portfólia
  • Zachovanie kúpnej sily príjmu (nemusíte sa báť, že budete musieť míňať menej)

Proti

  • Investovanie stále predstavuje risk
  • Nakoľko sa krátkodobé investovanie v čase inflácie nevypláca, počas celej doby dlhodobého investovania nemáte prístup k vašim vkladom

Do čoho investovať?

Pre spotrebiteľov inflácia znamená vyššie ceny tovarov a služieb, či ak ich príjmy nedokážu udržať krok s mierou inflácie, tak aj stratu kúpnej sily. Pre investorov to znamená, že peniaze sa presúvajú do aktív, ktoré z inflácie profitujú alebo s ňou aspoň držia krok:

  • Nehnuteľnosti
  • Dlhopisy a cenné papiere chránené pred infláciou (TIPS), ktoré predstavujú štátne dlhopisy, ktoré sú indexované podľa inflačného meradla za účelom chrániť investorov
  • Akcie základných spotrebných tovarov, nakoľko rast cien sa prenáša na spotrebiteľov
  • Zlato, ropa, obilie, či sójové bôby spolu s výrobkami z nich a iné komodity

Cena komodít sa výrazne zvyšuje najmä v obdobiach inflácie, čo investorom vytvára jedinečnú príležitosť. Je však dôležité uvedomiť si, že aj tu cenu určuje dopyt a ponuka, teda je možné, že ak si investovanie poriadne nepremyslíte, môžete prísť o peniaze.

Napríklad ceny uhlia (o 69,31 %), obilia (o 60,14 %), či plynu (o 54,55 %) a iných komodít prudko vzrástli po začiatku ruskej invázie koncom februára 2022. Ak ste boli jedným z tých, ktorí investovali do týchto komodít tesne pred ich skokovým nárastom cien, gratulujeme k úspešnej investícii.

 

Inflácia znižuje kúpnu silu peňazí a znižuje aj hodnotu našich odložených úspor, teda dokáže významným spôsobom ovplyvniť naše financie a aj to, ako a kam investujeme. Z toho dôvodu môžu niektoré investičné stratégie, ako investovanie do akcií, komodít, nehnuteľností, ETF fondov a i. predstavovať akúsi ,,poistku‘‘ v boji proti inflácii a znehodnoteniu Vášho finančného majetku a pri dlhodobej investícií Vám priniesť aj nemalé výnosy. Nezabudnite, že pri finančných rozhodnutiach je dôležité myslieť na všetky riziká a neustále sledovať, ako sa vyvíja situácia na trhu.

Potrebujete personalizované investičné stratégie? Sme tu, aby sme Vám pomohli. Kontaktujte nás ešte dnes a prevezmite kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok