Dôchodok

Vyšší 13. dôchodok: Akú sumu bude štát vyplácať a kto má na neho nárok?

16. júna 2024

Parlament novelou zákona schválil 13. dôchodok ako formu novej dôchodkovej dávky, a teda nahradí „starý“ 13. dôchodok vyplácaný ako sociálna dávka. Vyplácanie novej dôchodkovej dávky jej poberatelia dostanú už tento rok v decembri, pričom výška jej sumy bude závisieť od toho, aký druh dôchodku poberatelia poberajú. 13. dôchodok však nebude v sume nižšej, ako 300 eur.

V článku sa dozviete:

  • Týka sa to poberateľov všetkých druhov dôchodkov?
  • Kde oň požiadať?
  • Kedy bude vyplácaný a v akej sume?

Nárok na výplatu novej formy 13. dôchodku majú teda všetci poberatelia dôchodku, ktorí poberajú predčasný starobný, starobný, invalidný, sociálny, sirotský, vdovskývdovecký dôchodok. 13. dôchodok sa teda týka aj poberateľov výsluhových dôchodkov - bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek SR. Podmienkou však je, že poberateľ takého dôchodku musí mať nárok na jeho výplatu aj v decembri 2024.

Poberatelia o 13. dôchodok vopred žiadať nemusia, nakoľko celý proces je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Tá ho automaticky vyplatí v decembrovom výplatnom termíne tohto roka spolu s poberateľovým dôchodkom.

Výška 13. dôchodku sa bude odvíjať od priemernej mesačnej sumy jednotlivých typov dôchodkov pridelených Sociálnou poisťovňou za rok 2023. Pravidlom je, že ak je priemerná suma daného dôchodku nižšia, ako 300 eur, výsledná garantovaná výplatná suma 13. dôchodku bude najmenej 300 eur.

Poberatelia starobného a invalidného (iba v dôchodcovskom veku) dôchodku majú 13. dôchodok vo výške 606,3 eur.

 

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, číslo

Automaticky generovaný popis

 

V prípade, ak poberateľ poberá súčasne dva druhy dôchodkov, vyplatí sa mu iba jeden 13. dôchodok a to v tej sume, ktorého dôchodková suma je vyššia. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok