Bývanie

Zdedili ste nehnuteľnosť v exekúcií? Máme pre Vás 3 tipy, ako postupovať.

4. novembra 2021

Exekúcia - situácia, ktorej sa snaží nejeden človek vyhnúť a ktorá sa stáva, bohužiaľ, čoraz väčšou raritou v spoločnosti, a tak neostáva nič iné ako dúfať, že si túto kotvičku nebudete vláčiť celý život, ba že ju neodovzdáte ako akúsi štafetu Vašim blízkym. Môžete byť zaťažený exekúciou ktorá Vám nepatrí a v akých prípadoch Vám nepríde upozornenie o takejto exekúcií?

Po smutnej udalosti sa zväčša vyskytne akási útecha v podobe dedičstva po zosnulom. No takéto dedenie so sebou nemusí priniesť len majetkový prospech ale aj náklady spojené s pohrebom či prípadné dlhy poručiteľa. 

Práva vyplývajúce zo zákona

Aj napriek nadobudnutému zadlženiu, sa zákon snaží chrániť dedičov tak, aby dedenie nezhoršilo ich postavenie, a preto podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá len do výšky nadobudnutého dedičstva a ak je viac dedičov, títo zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli. 

Z toho vyplýva, že dedenie dlhov je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva ako aj rozkladom dlhov medzi jednotlivých dedičov podľa počtu a ceny dedičského podielu.

Majte však na pamäti, že bez závete sa dedičstvo automaticky dedí medzi poručiteľove deti a družku (druha), v rovnakom diele. No ak poručiteľ mal deti no nebol v manželskom zväzku, dedičstvo pripadá automaticky deťom spolu s dlhmi.

Ak nechcete zaťažiť týmto bremenom svoje deti odporúčame si pred samotnou hypotékou overte a zistite poplatky a možnosti ktoré poisťovne poskytujú. Pre jednoduchšie zorientovanie využite našu online kalkulačku, ktorá Vám prehľadne poskytne informácie a Vy si tak môžete ľahko vybrať podľa Vašich preferencií.

Skryté riziká 

Aj napriek tomu, že dedičova zodpovednosť je obmedzená cenou dedičstva, spočíva tu isté riziko v podobe, kedy hodnota zdedeného majetku nie je  ľahko speňažiteľná, čím môže dôjsť k zodpovednosti za dlhy vlastným majetkom.

Ak máte konkrétne otázky voči prípadných rizikách, neváhajte kontaktovať našich expertov.

Poručiteľ mal dlhy, no nezanechal žiaden majetok?

Sú aj prípady, kedy poručiteľ nezanechal žiaden majetok či len akýsi nepatrný. V takýchto prípadoch nenastáva dedenie a súd zastaví dedičské konanie a pritom nemusí uvedomiť dedičov, či poskytnúť im poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo. Týmto nepatrný majetok bude odovzdaný osobe, ktorá sa postará o pohreb poručiteľa. Nejedná sa o pravé dedenie, a preto takáto osoba nedisponuje za poručiteľove dlhy. Čiže ak nenastane k dedeniu žiadneho majetku, automaticky zaniká aj samotná exekúcia.

⚠️ Ak však Vy disponujete akýmsi majetkom, chcete ho investovať či práve zanechať ako samotné dedičstvo, ponúkame Vám širokú škálu produktov, ktoré Vám do budúcna prinesú nemalý osoh. 

📲 Stačí si zdarma stiahnuť aplikáciu Financie.online, dostupnú pre Android a IOS, v ktorej nájdete prehľad produktov a pohodlne, bez zbytočného papierovania vybraný produkt založiť. 

😉 Ak si nie ste istý čo by bola najlepšia voľba práve pre Vás, kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme zorientovať sa na trhu a spolu vyberieme konkrétny produkt práve pre Vás. 

No a ak ste už spomínanú exekúciu zdedili, nemusíte vešať hlavu. Zákon je všestranný a aj v tomto prípade Vám prináša niekoľko riešení : 

Prijať dedičstvo 

  • po nadobudnutí dedičstva získate majetok a daná exekúcia bude odobratá z už zdedeného majetku. Ak je dlžná suma nižšia ako celková hodnota nadobudnutého majetku, stále máte možnosť mať istý profit.

Odmietnuť dedičstvo

  • pri predložení dedičstva Vás súd upovedomí o možnom odmietnutí dedičstva. Po využití tejto možnosti strácate všetky nároky a povinnosti, ktoré Vám zo zákona vyplývajú a tým pádom sa už nemusíte zaoberať touto témou.

Požiadať o konvokáciu

  • ako dedič môžete požiadať notára, aby vyzval veriteľov k verejnej prehláške, kde prihlásia svoje pohľadávky voči poručiteľovi a ak túto pohľadávku neprihlásia v stanovenej lehote, už za nich ako dedič nebudete zodpovedať.

Veríme, že Vám tento článok pomohol. Vaša spätná väzba nás motivuje, preto ako poďakovanie sme si pre Vás pripravili pravidelné giveaway, ktoré bude trvať až do Vianoc. Môžete sa tešiť na mnoho hodnotných cien.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok