AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service)

je koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ktorého úlohou je uľahčovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií, vrátane informácií operatívnej povahy, s OLAF-om. V Slovenskej republike funkciu tohto útvaru plnia organizačné zložky Úradu vlády SR, a to Sekcia kontroly a boja proti korupcii (SK BPK) a jej odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF).

Mohlo by vás zaujímať