Bonus

- nárok poisteného na zľavu z poistného v dôsledku bezškodového priebehu poistenia.

Mohlo by vás zaujímať