Formy úplatkov

– úplatkom môže byť vec hnuteľná (napr. peniaze, auto, šperk) alebo vec nehnuteľná ( napr. pozemok, byt, nebytový priestor); plnenie majetkovej povahy (napr. oprava domu, prenajatie bytu za zvýhodnenú cenu); plnenie nemajetkovej povahy (napr. prednostné vybavenie pasu alebo vodičského preukazu).

Mohlo by vás zaujímať