Mailbanking

- využíva komunikáciu medzi bankou a klientom prostredníctvom internetu. Cieľom je poskytnúť rýchle informácie o operáciách vykonaných na účte v elektronickej forme. Na používanie je potrebné v banke uzavrieť zmluvu o využívaní príslušných služieb a uviesť e-mailovú adresu, na ktorú majú byť správy doručované. Princíp služby spočíva vtom, že banka posiela informácie priamo na e-mailovú adresu klienta. Na zaručenie bezpečnosti prenášaných správ sa používa niekoľko spôsobov v závislosti od požiadaviek klienta. Banky poskytujú uvedenú službu väčšinou bezplatne.

Mohlo by vás zaujímať