Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

- je koordinačný a iniciatívny orgán zriadený vedúcim Úradu vlády SR na základe uznesenia vlády SR č. 547 z 27. júna 2007, ktorý v spolupráci s OCKÚ OLAF zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z vykonávania Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike.

Mohlo by vás zaujímať