Splátka

- splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (napr. banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Mohlo by vás zaujímať