Úroková sadzba

- je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.

Mohlo by vás zaujímať