Pôžičky

BONIFIKÁCIA ÚVEROV NA BÝVANIE: V akých prípadoch máte nárok na pomoc so splácaním hypotéky?

16. februára 2024

predošlom článku sme sa pozreli na aktuálnu tému bonifikácie hypoték z dielne poslancov NRSR, ktorú v parlamente odklepli v zrýchlenom procese schvaľovania. Nejasností v podmienkach na uplatnenie nároku na príspevok nie je najmenej, a tak sme si pre Vás pripravili niekoľko užitočných informácií, ktoré Vám pomôžu sa z toho vymotať.

 • Nárok na príspevok vzniká iba na jeden hypotekárny úver žiadateľa.
 • Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa nárok naň uplatnil (teda nevzniká mesiacom, v ktorom bola splátka navýšená).
 • Pri posudzovaní nároku sa zohľadňuje len zdaniteľný príjem žiadateľa, nie dávky od štátu, ktoré nie sú predmetom dane.
 • Do posudzovanie nároku na príspevok sa započítava aj príjem policajtov a vojakov v služobnom pomere.
 • Informácie o príjmoch žiadateľa pre ÚPSVaR poskytuje Finančné riaditeľstvo SR.
 • Trvalé spolužitie s partnerom v nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver, spĺňa podmienku o poskytnutie príspevku.
 • Nehnuteľnosť, pri ktorej došlo k refixácii úrokovej sadzby, je trvalo užívaná majiteľom nehnuteľnosti, no je aj z časti prenajímaná (napr. nájomná zmluva o 1 izbe) nespĺňa nárok na príspevok.
 • Nárok na príspevok je na nehnuteľnosť, ktorá slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby, oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom/dieťaťom/rodičom oprávnenej osoby.
 • Nárok na príspevok je možné poskytnúť len v prípade úverov, ktoré sú poskytnuté bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky.
 • V situácii, kedy refixácia úveru skončila v decembri 2022 a prvá navýšená splátka bola uhradená v januári 2023 vzniká nárok na príspevok s možnosťou oň požiadať od januára 2024.
 • Nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru má nárok aj SZČO.
 • Žiadateľ má nárok o príspevok na zvýšenú splátku úveru aj vtedy, ak jedným z účelov úveru na bývanie je nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, tiež jej výstavba alebo rekonštrukcia. Žiadateľ musí zároveň spĺňať podmienku prechodného pobytu v SR.
 • V prípade zafixovania úroku pred 2 rokmi na napr. 7 rokov nemôže byť splnená podmienka o navýšení mesačnej splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby, a tak nárok na príspevok nevzniká.
 • Čisté refinancovanie úveru (refinancovanie úveru v inej banke/z banky do inej banky) nespĺňa podmienku na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru.

Na splnenie podmienky na nárok o príspevok v prípade refinancovania úveru v inej banke (pri novej úverovej zmluve) je potrebné, aby došlo aspoň k jednému navýšeniu splátky úveru.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok