IBAN (International Bank Account Number)

- medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. Prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny. Ďalšie dva znaky sú povinné numerické apredstavujú kontrolné číslice aposledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.

Mohlo by vás zaujímať