Impulzívne kupovanie

- kupovanie tovarov alebo služieb bez predchádzajúceho zváženia potrieb, cieľov alebo dôsledkov.

Mohlo by vás zaujímať