Sieť AFCOS

- je štruktúra spolupracujúcich orgánov (partneri siete AFCOS) v členských štátoch EÚ, ktorej hlavným cieľom je vzájomne spolupracovať pri plnení úloh týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ a efektívne komunikovať s úradom OLAF Európskej komisie a s ostatnými členskými štátmi. Je to štruktúra kontaktných bodov v príslušných rezortoch pre boj proti podvodom. Tieto kontaktné body boli zriadené v predvstupovom období v štátoch, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004. Sieť AFCOS v SR tvoria:- orgány a inštitúcie prispievajúce do rozpočtu EÚ a tiež čerpajúce finančné prostriedky z rozpočtu EÚ- orgány zodpovedné za kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu EÚ- orgány zodpovedné za ochranu finančných záujmov EÚ. Túto sieť tvorí 11 ministerstiev (okrem MZV SR a MO SR), NKÚ SR, ÚVO, GP SR, SIS, NBS, FS SR, Bratislavský samosprávny kraj a ÚV SR.

Mohlo by vás zaujímať