Strategický plán boja proti korupcii

– strategický materiál prijatý Uznesením vlády SR č. 517 z 10. augusta 2011. Poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády SR a analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie na Slovensku. Ako súhrnný strategický materiál identifikuje oblasti potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov / inštitúcií s cieľom určiť konkrétne úlohy a termíny ich plnenia. Jeho cieľom je znižovať korupciu najmä vo verejnom živote a vo využívaní verejných zdrojov a zvyšovať transparentnosť.

Mohlo by vás zaujímať