Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

- je strategický dokument schválený uznesením vlády SR č. 547 z 27. júna 2007, ktorého cieľom je zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, a to prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú SR poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.

Mohlo by vás zaujímať