Neprekazenie trestného činu korupcie

- je trestný čin v zmysle Trestného zákona. Ustanovenie § 341 Trestného zákona ukladá povinnosť prekaziť spáchanie alebo dokončenie trestného činu korupcie osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby alebo príslušného orgánu, ak sa osoba hodnoverným spôsobom dozvedela, že iný pripravuje alebo pácha trestný čin korupcie. Prekaziť trestný čin korupcie možno aj jeho včasným oznámením orgánom činným v trestnom konaní alebo Policajnému zboru.

Mohlo by vás zaujímať