Neoznámenie trestného činu korupcie

– je trestný čin vzmysle Trestného zákona. Povinnosť oznamovať korupciu je uložená v ustanovení § 340 Trestného zákona, ktorý upravuje trestnú zodpovednosť za neoznámenie trestného činu. Podmienkou je, aby sa osoba hodnoverným spôsobom dozvedela otom, že bol spáchaný niektorý ztrestných činovkorupcie.

Mohlo by vás zaujímať